A :: B :: C :: D :: E :: F :: G :: H :: I :: J :: K :: L :: M :: N :: O :: P :: Q :: R :: S :: T :: U :: V :: W :: X :: Y :: Z
Aanvraag formulier voor plaatsing advertentie
(velden met * zijn verplicht) Klik hier voor de tarieven.
*
Bedrijfsnaam/linktitel
Naam contactpersoon*
Straat*
Nr.* Postcode* Woonplaats*
E-mail*
Telefoon Mobiel Fax
Kies rubriek of letterpag.
Banner of tekstadvertentie*
Geen passende rubriek? Plaats hier uw suggestie
Link naar uw website*

Advertentieopties (alleen mogelijk bij tekstadvertenties)

Adresweergave:*

Korte beschrijving product/dienst (alleen mogelijk bij tekstadvertentie)

Aanvullende aanvragen/opmerkingen
Banner uploaden

voorwaarden


Tarieven
terug naar formulier

Al onze tarieven zijn exclusief BTW. Na uw aanvraag voor plaatsing van een advertentie ontvangt u een bevestiging met onze bankgegevens. De advertentie wordt geplaatst NA ontvangst van betaling. U ontvangt dan van ons een factuur, met de datum waarop de advertentie geplaatst is. Als de periode waarvoor u een advertentie besteld heeft afloopt ontvangt u van ons een aanbod voor verlenging van de advertentie.

Type advertenties:

1) Tekstadvertentie
Prijs: € 45,00/jaar excl. BTW
Uitleg: Een tekstadvertentie bestaat uit bedrijfsnaam, link naar website, beschrijving product/dienst, plaatsnaam en telefoonnummer. Een tekstadvertentie kan alleen in een rubriek geplaatst worden, bijvoorbeeld "Hypotheek".

2) Banner op rubriek pagina
Prijs: € 65,00/jaar excl. BTW
Uitleg: Een banner bestaat uit een plaatje met of zonder animatie, waarmee u elke gewenste informatie/reklameboodschappen kunt laten zien. Bij klikken op uw banner wordt de klant naar uw website gestuurd. Uw banner wordt op een rubriek pagina geplaatst, bijvoorbeeld op "Hypotheek".
Regels voor de banner: U dient zelf een banner met het formulier te uploaden. De afmetingen voor de banner zijn 280x60 pixels. Banners met andere afmetingen worden wel geplaatst maar kunnen vervormd worden omdat de afmetingen niet kloppen. De maximale bestandsgrootte bedraagd 75KB.

2) Banner op letter pagina
Prijs: € 85/jaar excl. BTW
Uitleg: Een banner bestaat uit een plaatje met of zonder animatie, waarmee u elke gewenste informatie/reklameboodschappen kunt laten zien. Bij klikken op uw banner wordt de klant naar uw website gestuurd. Uw banner wordt op een letter pagina geplaatst, bijvoorbeeld op de "P-pagina".
Regels voor de banner: U dient zelf een banner met het formulier te uploaden. De afmetingen voor de banner zijn 280x60 pixels. Banners met andere afmetingen worden wel geplaatst maar kunnen vervormd worden omdat de afmetingen niet kloppen. De maximale bestandsgrootte bedraagd 75KB.


Algemene Voorwaarden
terug naar formulier

Door www.bedrijven-online.com te bezoeken gaat u akkoord met volgende Algemene voorwaarden. De beheerders van  www.bedrijven-online.com, behouden zich het recht deze Algemene voorwaarden ten allen tijde ter wijzigen. Het gebruik van de website is steeds onderworpen aan de meest recente versie.
 
 
Door gebruik te maken van deze pagina, de zoekresultaten, de links waarnaar vanuit
deze site wordt verwezen en eventuele producten, bent u onderhevig aan de hierna
volgende regels. www.bedrijven-online.com bevat links naar andere pagina's op internet,
geproduceerd door andere bedrijven of personen. Wanneer u via www.bedrijven-online.com
naar een van deze pagina's surft, zult u onderhevig zijn aan de op die pagina cq site
geldende regels.
 
Gebruik van de links:
Deze webpagina's worden u aangeboden door www.bedrijven-online.com.De informatie en links op deze sites werden door www.bedrijven-online.com verzameld en dienen voor uw gebruiksgemak en voor informatieve doeleinden.Het linken naar een bepaalde site impliceert echter niet dat www.bedrijven-online.com enige verantwoordelijkheid accepteert van de inhoud of uw eventueel gebruik van die externe site. www.bedrijven-online.com kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt.
www.bedrijven-online.com aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites bevindt, en waarnaar de site verwijst.  
 
WANNEER u niet tevreden met over het functioneren van www.bedrijven-online.com,
of een gedeelte ervan, is het uw exclusief recht geen gebruik meer te maken van deze site.
 
De website www.bedrijven-online.com biedt sites en informatie aan welke afkomstig zijn uit Nederland. Schade door technische fouten, virussen of verkeerde info kan niet worden verhaald op www.bedrijven-online.com. Alle inhoud dient puur ter informatie en is vrijblijvend.Verder kan www.bedrijven-online.com nog de auteur(s) van deze site geen aansprakelijkheid accepteren voor de inhoud van de site van waaruit via www.bedrijven-online.com naar wordt verwezen. www.bedrijven-online.com kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen schade die een gebruiker ondervindt als gevolg van het bezoeken van een dergelijke site. De gebruiker gaat door op eigen risico. De auteur(s) van deze site vindt sites en informatie voor zijn gebruikers, maar het is de gebruiker die bepaalt wat te doen met deze sites of informatie. www.bedrijven-online.com noch de auteur(s)van www.bedrijven-online.com zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn
voor het verkeerd gebruik van enige informatie gevonden via www.bedrijven-online.com.
Toepasselijk recht:
www.bedrijven-online.com beheert deze website vanuit Nederland. Zodoende is de inhoud van deze website enkel onderhevig aan de Nederlandse wetgeving.
 
Privacy policy:
Indien u meent dat een website uit de database moet worden verwijderd, kan u daarvoor contact opnemen met de webmaster. De door u verschafte persoonlijke informatie dient enkel voor intern gebruik. Andere info is voor marketing en statistische doeleinden. www.bedrijven-online.com heeft geen controle over de wijze van overdracht via het internet en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid.
www.bedrijven-online.com behoudt zich het recht links te weigeren of te verwijderen zonder voorafgaandelijke waarschuwing. Voor het verwijderen van links, kan u ons steeds contacteren
 
Informatie:
Bij het verschaffen van informatie of link-suggesties via e-mail of een web-formulier naar www.bedrijven-online.com gaat u ermee akkoord dat het bericht of de bewuste website geen illegale inhoud beva
 
www.bedrijven-online.com bepaalt uitsluitend en alleen zelf of er wel of niet wordt gelinkt
naar een bepaalde site en of een opgenomen link al dan niet wordt verwijderd.

terug naar formulier